اینجا ...

آغازی دوباره است ...

آموزش مهارت های ز ندگی و اجتماعی

0
دوره آموزشی
0
استاد
0
دانشجو
0
ساعت آموزش

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

خدمات گروه آموزشی زندگی آگاهانه

آمادهء رشد فردی هستید؟

.

.

طراحی استراتژی دیجیتال

برنامۀ قدم به قدم تا موفقیت دیجیتال

مطالب آموزشی

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ دنبال کنید

نظرات برخی از مهارت آموزان

تغییر درد دارد و کسی که این درد را تحمل کند شیرینی اش را حتما خواهد چشید.

گروه آموزشی زندگی آگاهانه، راهی به سوی آرامش

گروه آموزشی زندگی آگاهانه، از سال 1387 فعالیت خود را در قالب آموزش های خلاقانه در مدارس برای دانش آموزان شروع کرده است و به تدریج فعالیت های خود را در جهت آموزش مهارت های زندگی و مهارت های فردی و اجتماعی به کودکان، نوجوانان و والدین گسترش داده است. یکی از رسالت های این گروه آموزشی استعدادیابی و یافتن رسالت فردی افراد می باشد.