با چه کسانی ازدواج نکنیم

همیشه افسانه های زیادی درباره عشق و ازدواج و همین طور در مورد معجزه عشق شنیده ایم و متاسفانه در زندگی واقعی با خلاف آن مواجه شده ایم. واقعیت هایی که با عقلانیت سازگاری بیشتری دارد تا با عشق و… Read More