حدودا ۱۰ سال پیش، تفکر ایجاد نحوه جدیدی از تدریس در من شکل گرفت و این تفکر سبب شد با سازمان ها و دوستانی آشنا شوم که در این زمینه فعالیت می کردند یا ذهنیتی همانند من داشتند. این تفکر سبب شکل گیری آموزش هایی به سبک آموزش های خلاق شد و من به عنوان یک معلم کار خود را آغاز نمودم. اکنون به نقطه ای رسیدم این دوست دارم این تجربیات و راه طی شده را با دوستان بیشتری به اشتراک بگذارم. امیدوارم که مفید فایده باشد.