یکی از فعالیت های ما برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های فرزندپروری و مهارت زندگی و همچنین مهارت های فن بیان می باشد.